Cơm văn phòng thứ 5

Thịt ba chỉ xá xíu

Thành phần:
– Thịt ba chỉ xá xíu
– Cơm gạo dẻo
– Rau muống xào
– Canh cải ngọt

Đậu bắp xào tôm khô

Thành phần:
– Đậu bắp xào tôm khô
– Cơm gạo dẻo
– Rau muống xào
– Canh cải ngọt

Thịt ba chỉ kho dừa

Thành phần:
– Thịt ba chỉ kho dừa
– Cơm gạo dẻo
– Rau muống xào
– Canh cải ngọt

Bò xào bông cải

Thành phần:
– Bò xào bông cải
– Cơm gạo dẻo
– Rau muống xào
– Canh cải ngọt

Đùi ếch xào tương đậu

Thành phần:
– Đùi ếch xào tương đậu
– Cơm gạo dẻo
– Rau muống xào
– Canh cải ngọt

Sườn ram

Thành phần:
– Sườn ram
– Cơm gạo dẻo
– Rau muống xào
– Canh cải ngọt